U W A G A   S E N I O R Z Y

Prosimy szanownych seniorów powiatu strzeleckiego o aktywny udział  w  głosowaniu w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na zadania pt. "A gdyby tak w zdrowiu do 100 lat", zadanie o zasięgu powiatowym i zadanie o zasięgu subregionu pt. Rehabilitacja seniorów kluczem do aktywności. szczegóły w ogłoszeniu    MBOIII.png 

 
Zarząd Koła "OSIEDLE" zaprasza na organizowany w dniu 19.09.2019 piknik pt.Dzień Aktywności na terenie Leśniczówki Dębie, szczegóły na ogłoszeniu  Piknik2019. 
 
 
Zarząd Oddziału Rejonowego wspólnie z kołami terenowymi serdecznie zaprasza na dwudniową wycieczkę w dniach 09-10 listopada szczegóły w ogłoszeniu Poznań.